Iteratio staat voor IT versus Ratio

In tegenstelling tot wat velen denken is IT een door emoties gedreven bedrijfstak. Daar stelt Iteratio nuchter en kritisch denken tegenover.

Iteratio staat voor Iteratief

Er is niets nieuws onder de horizon. Maar Iteratio past het al oude bekende, door meer dan 25 jaar management ervaring 'wijs' geworden, creatief toe op het juiste moment. Aldus ontstaat er echte vernieuwing.

Daarom Iteratio

Kijk op het LinkedIn profiel en overtuig u van de rijke ervaring Ún creativiteit van Iteratio.
Volg Iteratio en De Lijnmanager op Twitter en ontvang iedere dag een nieuwe cartoon van De Lijnmanager

De Lijnmanager

cartoons & strips

De Vriendelijk Beul

Interim Management: een apart vak
Mail naar Iteratio